Praca

BART to solidny i pewny pracodawca, który ma świadomość, że zaangażowani oraz zmotywowani pracownicy stanowią filar dynamicznego przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w dynamicznie rozwijającej się firmie wyślij CV na praca@ebart.pl

Proszę o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok-Zaścianki w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego na naszej stronie internetowej i wysłaniu go mailam na adres bart@ebart.pl

W przypadku, gdy chce Pan/Pani, aby BART sp. z o.o. s.k. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok-Zaścianki przechowywała Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, proszę o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez BART sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok-Zaścianki w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w podmiot.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego na naszej stronie internetowej i wysłaniu go mailem na adres: bart@ebart.pl

Klauzula zgody do CV obecna i przyszłe rekrutacje

Wycofanie zgody obecna i przyszłe rekrutacje

RODO Obowiązek informacyjny – KANDYDAT DO ZATRUDNIENIA


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych (dalej jako: dane osobowe) jest BART sp. z o.o. s.k. z siedzibą w BIAŁYMSTOKU-ZAŚCIANKACH ul.SZOSA BARANOWICKA 56 (dalej jako ADO).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: praca@ebart.pl, za pomocą telefonu: 85 6750617 drogą pocztową: BART sp. z o.o. s.k. 15-521 BIAŁYSTOK – ZAŚCIANKI ul.SZOSA BARANOWICKA 56
3. Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody, w celu niezbędnym do procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO).
5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
1) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
2) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO – przez okres niezbędny do osiągnięcia tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana tej zgody.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.
13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania.